Wyniki rekrutacji publikowane są w zakładce „rekrutacja” . Cieszymy się, że dołączycie do nas! Zapraszamy do potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły w dniach 04.05.- 14.05.2021, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie Elemento lub wysłanie wiadomości e – mail na adres szkoły: , której wzór znajduje się poniżej: