Zapraszamy do zapisu dzieci na dyżur wakacyjny przewidywany na lipiec 2020 r. Dla uproszczenia procedury należy przesłać wiadomość za pomocą e -Dziennika Smyk wg poniższego wzoru:

Deklaruję pobyt dziecka ……………………………………… w czasie dyżuru wakacyjnego w oddziałach przedszkolnych SP 106 w terminie od dnia…………. do dnia………….., w godzinach od……………… do………………..

Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków: śniadanie, obiad podwieczorek (należy wymienić właściwe) .

podpis Rodzica

Zapisy przyjmujemy od 06.04.2020 do 30.04.2020 r. i dotyczą one obecnie wyłącznie dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych SP 106.