Szanowni Państwo,

Proszę o bieżące informowanie, kto z Państwa nie ma możliwości zapewnić opieki dziecku i deklaruje jego pobyt w przedszkolu. Wiadomości można wysyłać za pośrednictwem dziennika Dzień Smyka bądź na adres

Zapisując dziecko na powyższą listę należy mieć świadomość czynników ryzyka zarażenia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.    

Po zbadaniu potrzeb rodziców godziny pracy grup przedszkolnych to 7.30 – 16.30.

Poniżej udostępniam procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu oraz zgłoszenie woli zapisu dziecka na zajęcia – proszę o przesyłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej .

Joanna Konieczna-Sierak

Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie