Dyrektor oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 106 uprzejmie informuje, iż na dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 zostały następujące wolne miejsca:

w grupie I (3 latki) – 4 miejsca

w grupie II (4 latki) – 2 miejsca

w grupie III (5 latki) – 1 miejsce

w grupie IV (6latki) – 2 miejsca

Osoby zainteresowane zapisem dziecka na dyżur sierpniowy proszone są o przesłanie w terminie 10.05 – 14.05.2021 r. na adres: wypełnionej karty zapisu , która znajduje się w załączniku poniżej. Informacji zwrotnej dotyczącej przyjęcia dziecka na dyżur udzielą pracownicy sekretariatu do dnia 19.05.2021r.

W sytuacji dużej ilości zainteresowanych pierwszeństwo będą miały dzieci posiadające rodzeństwo w naszej placówce bądź aplikujące do niej w tegorocznej rekrutacji, dzieci z rodzin wielodzietnych , których oboje rodzice pracują. W przypadku podań równorzędnie spełniających kryteria zaznaczone we wniosku zadecyduje kolejność alfabetyczna.

Uprzejmie prosimy osoby składające wniosek o zapoznanie się z zasadami odpłatności za wyżywienie w naszej placówce, które są opisane są w zakładce „wyżywienie”.