Dzięki wsparciu Rodziców, Rady Dzielnicy V i przyjaciół szkoły niebawem przystąpimy do realizacji projektu Ogród z klasą. W załączonym pliku prezentujemy projekt. Zakłada on szereg działań i zmian na terenie szkoły. Będzie to m.in. rozbudowanie i wzbogacenie nasad w podwyższonych grządkach (warzywa, zioła, kwiaty) , realizacja bioróżnorodnych rabat kwietnych zaprojektowanych tak, by dogodnie można było prowadzić obserwację i pielęgnację kwiatów, postawienie domków dla jeży i pszczół, nasada altan wierzbowych, budowa altany. Przebywając w domach każdy z uczniów czy przyjaciół naszej szkoły może zaplanować , jakie rośliny chciałby pielęgnować w ramach naszego projektu.