Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców zapraszają do udziału w konkursie ofert na ajenta stołówki szkolnej.