Zapraszamy wszystkich kandydatów , którzy zostali zrekrutowani do naszego przedszkola, do potwierdzania woli uczęszczania. Można zrobić to samodzielnie zaznaczając potwierdzenie w systemie, wysyłając wiadomość e-mail na adres oraz pisząc oświadczenie na dostępnym w sekretariacie dokumencie w terminie: 25.04 – 06.05.2022.