Skip to main content

Rekrutacja

Rekrutacja do klas 1

Obwód Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie: Aleja Kijowska – numery od 48 do końca, ul. Iwona Odrowąża, ul. Józefa Friedleina, ul. Antoniego Augustynka-Wichury, ul. Kmieca, ul. Litewska, ul. Oboźna, ul. Poznańska, ul. Racławicka – numery od 35 do końca (nieparzyste), ul. Racławicka numery od 34 do końca (parzyste), ul. Składowa, ul. Władysława Łokietka – numery od 1 do 32, […]

Rekrutacja do przedszkola

Informacje ogólne o rekrutacji 2024/2025 Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola 47 w Krakowie rozpocznie się w marcu za pośrednictwem systemu elektronicznego http://krakow.formico.pl/ . Rodzic, po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie http://krakow.formico.pl/ , powinien dostarczyć go do sekretariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 w formie wydruku z podpisami rodziców dziecka. Istnieje możliwość wydrukowania formularza na miejscu w palcówce. Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia […]

 
Skip to content