Dyrektor

mgr Joanna Konieczna-Sierak

Nauczycielki – wychowawczynie grup przedszkolnych

mgr Anna Brudniak – Drąg

mgr Anna Kalicka

mgr Beata Radwa

mgr Ewa Furman

Język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

Logopedia

mgr Anna Brudniak – Drąg

Gimnastyka korekcyjna

mgr Ewa Stanuch

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Ewa Baranowska

Zajęcia wokalno-taneczne:

mgr Karolina Łaciak

Zajęcia sportowe

mgr Kamil Kwoka

Sekretarz

Romualda Rojek – Lenda