Dyrektor

mgr Joanna Konieczna-Sierak

Nauczycielki – wychowawczynie grup przedszkolnych

mgr Anna Brudniak – Drąg

mgr Anna Kalicka

mgr Danuta Krupa

mgr Beata Radwa

mgr Ewa Furman

mgr Małgorzata Kamińska

mgr Wioletta Langner

mgr Dorota Dumania

mgr Magdalena Kuliga

Język angielski

mgr Małgorzata Maleszak

Logopedia

mgr Anna Brudniak – Drąg, mgr Paulina Pawlicka, mgr Beata Jankiewicz – Żak

Gimnastyka korekcyjna

mgr Ewa Stanuch

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Ewa Baranowska

Zajęcia taneczne:

mgr Aleksandra Kuchaj

Sekretarz

Romualda Rojek – Lenda