Dyrektor

mgr Joanna Konieczna-Sierak

Nauczycielki – wychowawczynie grup przedszkolnych

mgr Anna Brudniak – Drąg

mgr Anna Kalicka

mgr Ewa Balmas

mgr Beata Radwan

mgr Ewa Furman

mgr Małgorzata Kamińska

mgr Izabela Etmanowicz

mgr Dorota Dumania

mgr Magdalena Kuliga

Język angielski

mgr Małgorzata Maleszak

Logopedia

mgr Anna Brudniak – Drąg, mgr Paulina Pawlicka, mgr Beata Jankiewicz – Żak

Gimnastyka korekcyjna

mgr Ewa Stanuch

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Ewa Baranowska

Zajęcia taneczne:

mgr Aleksandra Kuchaj

Zajęcia sportowe :

Kamil Kwoka

Sekretarz

Romualda Rojek – Lenda