Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 47

Rada Rodziców, działająca w naszym przedszkolu, serdecznie zaprasza wszystkich do kontaktu i współpracy. Chcesz podzielić się pomysłem na uatrakcyjnienie pobytu naszych dzieci w przedszkolu, masz pytania lub wątpliwości, bądź chcesz wesprzeć Radę w jej działaniach, napisz do nas!

Adres kontaktowy:

Można też po prostu zaczepić nas w szatni i porozmawiać.

Jesteśmy otwarci na wszelkie głosy od Was płynące. Wspólnie działamy dla dobra naszych dzieci i przedszkola. 

Kim jesteśmy?

Radę Rodziców tworzą rodzice wybrani podczas pierwszych zebrań w każdej grupie. W tym roku skład Rady przedstawia się następująco: 

SKŁAD RADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

gr.1      Anna Jędrysko, Elżbieta Pyrzyk-Gambuś 

gr. 2:    Karolina Kraszkiewicz, Monika Starszuk (Skarbniczki)

gr. 3:    Marek Klink, Krzysztof Ebelt (Zastępca Przewodniczącego),

gr. 4:    Justyna Celusta – Kaszyńska (Sekretarz), Dominika Zaporowska (Przewodnicząca).

Szczegóły dotyczące organizacji oraz zasad działania Rady Rodziców znaleźć można w naszym regulaminie:

Czym się zajmujemy?

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola. Jesteśmy tam, gdzie nasze przedszkole potrzebuje dodatkowej pary rąk. Angażujemy się w przedsięwzięcia społeczne, organizujemy zbiórki, włączamy się w akcje pomocowe, pozyskujemy środki na realizację inicjatyw finansowanych w ramach programów grantowych oraz wspieramy bieżącą działalność przedszkola.

Kolejnym obszarem naszych działań jest finansowanie z Funduszu Rady aktywności wspomagających rozwój naszych dzieci i przedsięwzięć mających na celu uatrakcyjnić naszym dzieciom pobyt w przedszkolu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podsumowaniem naszej zeszłorocznej działalności:

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie Wy, Drodzy Rodzice, i Wasze wsparcie w postaci wpłat na Fundusz Rady Rodziców. W imieniu wszystkich przedszkolaków, dziękujemy!

Wszystkich, którzy zechcą zasilić nasz wspólny Fundusz, serdecznie zapraszamy do wpłat.

Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 47 w Krakowie

08 8591 0007 0021 0095 5456 0001

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.