Poranek 6:30-9:00

 • powitanie dzieci przychodzących do przedszkola
 • rozmowy indywidualne z dziećmi, praca indywidualna z dzieckiem
 • zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci
 • korzystanie z gier, układanek, puzzli, zabawy indywidualne, dowolnie wybranymi zabawkami
 • zabawy integrujące grupę, zabawy w kole 8:00 – 8:30
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, tańce integracyjne
 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne 8:30 – 8:45
 • śniadanie

Przedpołudnie 9:00-12:00

 • zabawy indywidualne i zespołowe z nauczycielem
 • zajęcia w ramach indywidualizacji pracy
 • obowiązkowe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez n-la (różne formy działalności dziecka zgodne z programem) 9.30 – 10.30
 • spacery, zabawy ruchowe na terenie zielonym  (przy w miarę sprzyjającej pogodzie), obserwacje przyrodnicze
 • zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy ruchowe
 • przygotowanie do obiadu 11:30 -12:00
 • obiad

Popołudnie 12:00-17.00

 • słuchanie bajek, opowiadań, utworów muzyki klasycznej, relaksacyjnej
 • praca indywidualna, zabawy w małych grupach
 • swobodne zabawy dzieci w/g własnych zainteresowań
 • spacery lub zabawy ruchowe na terenie zielonym
 • w tym czasie mogą odbywać się zajęcia dodatkowe
 • czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku 14:10-14:30
 • podwieczorek 14:30
 • dowolne zabawy w kącikach zainteresowań
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi (praca w ramach wyrównywania szans rozwojowych oraz rozwijania uzdolnień i predyspozycji dzieci)
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające małą motorykę
 • odbiór dzieci przez rodziców