Skip to main content

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu w roku 2023/2024


GRUPA  
PROGRAMPROJEKTINNOWACJAZAJĘCIA DODATKOWE
IOgród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne.– Projekt rozwijający „Paluszkowe Maluchy”- zajęcia rozwijające mowę oraz motorykę małą poprzez zabawy paluszkowe, masażyki, aktywności manualno – plastyczne;
 
– „Mamo, tato, wolę wodę”– kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, zwłaszcza dotyczących wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
– Innowcja pedagogiczna ,,Dar zabawy” według koncepcji Friedricha Froebla- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez zabawę jako główną formę aktywności. Wspieranie i zaspokajanie ciekawości, aktywności i samodzielności.– język angielski
– zajęcia rytmiczno-muzyczne
– zajęcia teatralne
– zajęcia taneczne
II „Ogród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne.
– Ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”– zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
– „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”– rozwijanie u dzieci twórczości artystycznej, szukanie pomysłów na wtórne wykorzystanie materiału, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego”;
 
„Mamo, tato, wolę wodę”– kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, zwłaszcza dotyczących wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska;
– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Poznanie przez dziecko norm społecznych i wartości. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 
– Projekt „Ja i Ty – ćwiczyMY”– zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia będą miały na celu również rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, koncentracji uwagi.
  „Matematyka Smyka”– rozwijanie edukacji matematycznej poprzez zabawę i ruch

– język angielski
– zajęcia rytmiczno-muzyczne
– zajęcia teatralne
– zajęcia taneczne
III
– Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”- inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazanie, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, a zajęcia z nie muszą być przeprowadzane wyłącznie w pracowni komputerowej;

Ogród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne.
– Ogólnopolski program
– Projekt „Ja i Ty – ćwiczyMY”– zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia będą miały na celu również rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, koncentracji uwagi;
 
– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Poznanie przez dziecko norm społecznych i wartości. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
– Projekt „zagrajMY”- rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, matematycznych, odporności emocjonalnej poprzez zastosowanie gier planszowych, karcianych, logicznych.
– Innowacja „Zabawa z sylabami”- wprowadzenie do świata czytania z wykorzystaniem elementów metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania.– język angielski
– zajęcia rytmiczno-muzyczne
– zajęcia teatralne
– zajęcia szachowe
– zajęcia sportowe na Tauron Arenie: Akademia Przedszkolaka
IV– Ogólnopolski program „Zdrowo i sportowo”- zwiększanie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania się i odpoczynku;
– Ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
– Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”– inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazanie, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, a zajęcia z nie muszą być przeprowadzane wyłącznie w pracowni komputerowej;
– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”– wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.
„Ogród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne.
– „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”- rozwijanie u dzieci twórczości artystycznej, szukanie pomysłów na wtórne wykorzystanie materiału, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego”;
 
– Międzynarodowy projekt „Piękna Nasza Polska Cała”-
kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej. 
– Innowacja „Zwinne ręce” – usprawnianie motoryki małej i dużej, wzmacnianie mięśni, przygotowywanie do pisania; język angielski
– zajęcia rytmiczno-muzyczne
– zajęcia teatralne
– zajęcia szachowe
– zajęcia sportowe na Tauron Arenie: Akademia Przedszkolaka

Ogólnopolski Projekt Kreatywny Przedszkolak

Główny cel projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Zadaniem nauczyciela w ramach projektu jest ukazywanie dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Dzieci w trakcie różnych działań kreatywnych będą kształtować umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, usprawniania motoryki
małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

Zobacz więcej

Dzieciaki – Mleczaki

Cel programu to:

  • wzrost świadomości roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę

Zobacz więcej

Piękna nasza Polska cała

Celem projektu jest inspiracja nauczycieli w przygotowaniu i organizowaniu zajęć i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. Przedszkolaki raz w miesiącu wykonują zadanie z przyjętej listy zadań.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci. Zakłada współpracę z rodzicami, kształtowanie postaw dzieci i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zdrowo i sportowo

Projekt zakłada aktywizację ruchową dzieci.

Rosnę z matematyką – nowy projekt w naszym przedszkolu.

Rosnę z matematyką – nowy projekt w naszym przedszkolu.

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie granatowym ,, Rosnę z matematyką „. Projekt sponsorowany jest przez mBank. Tytuł naszego projektu brzmi ,,Kreatywna matematyka z darami Froebla”. Specyfika projektu polega na wykorzystaniu darów Froebla jako środka dydaktycznego, wspierającego aktywność poznawczą dzieci. Metoda Froebla sprzyja organizowaniu pracy w małych grupach zadaniowych, wykorzystaniu oryginalnych, drewnianych klocków – darów , formuły teatrzyku stolikowego i nauki […]

Projekt Archi-przygody w naszym przedszkolu

Projekt Archi-przygody w naszym przedszkolu

Samorządowe Przedszkole nr 47 bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury – Archi-przygody. Pierwsze zajęcia już za nami. Pod opieką architekta przedszkolaki wykonały makiety wymarzonych domów, z których powstało miasto. Projekt rozwijaj różnorodne kompetencje u dzieci , wpisuje się też w działalność środowiska naszego przedszkola na rzecz kształtowania przestrzeni wokół nas.

 
Skip to content