Skip to main content

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Styczniowe obchody Dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu to przedstawienia i piosenki dla Dziadków, własnoręcznie wykonane upominki a przede wszystkim – wspólnie spędzony czas. W tym roku gościliśmy też Seniorów z Centrum Aktywności Seniora oraz Koordynatorki CASów, z którymi społeczność przedszkola łączy tradycja 3letniej już współpracy. Seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a pracownicy przedszkola – tytuły Przyjaciela CASu.

Jasełka

Jasełka

Dzieci z grupy 4 zaprosiły społeczność przedszkolną na piękne przedstawienie jasełkowe. Młodzi aktorzy z przejęciem odtworzyli powierzone im role a całość wydarzenia skłoniła widzów do przedświątecznej refleksji.

Kodowanie – przedszkolne wyzwanie

Kodowanie – przedszkolne wyzwanie

Zajęcia prowadzone przy użyciu robotów ozobot i genibot cieszą się wielką popularnością wśród przedszkolaków. Pozwalają kształtowanie logiczne myślenie, dostrzegać zależności przyczynowo – skutkowe, oswajać się z nowoczesną technologią służącą nauce i rozwojowi. W bieżącym roku w każdej z grup przedszkolnych w sposób szczególny rozwijane są kompetencje informatyczne – zgodnie z rocznym planem kształtowania wybranej kompetencji kluczowej.

Pracujemy różnymi metodami

Pracujemy różnymi metodami

W grupach przedszkolnych realizowane są innowacje metodyczne. Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami pracy, pobudzającymi ciekawość poznawczą dzieci i umiejętność współpracy w grupie. Innowacja froeblowska wiąże się m.in. ze stosowaniem metody teatrzyku stolikowego i pracy w kącikach badawczych . Nauczycielki wykorzystują metody doświadczenia i eksperymentu a nauka nierozerwalnie związana jest z zabawą i doświadczeniem.

Przygoda w planetarium

Przygoda w planetarium

W naszym przedszkolu oprócz cyklicznych zajęć dodatkowych: programowania, rytmiki, zajęć sportowych, szachowych, teatralnych, ceramicznych, odbywają się też spotkania z niezwykłymi gośćmi, zabierającymi przedszkolaki w świat wspaniałej, naukowej przygody. Seans w Mobilnym Planetarium był niezwykłym przeżyciem dla wszystkich uczestników – pokazy planet, zjawisk obserwowanych w przestrzeni kosmicznej i opowieści o kosmosie na długo pozostaną w pamięci dzieci.

Mikołajki w przedszkolu

Mikołajki w przedszkolu

Jak co roku każda grupa w dniu 6 grudnia mogła poszukać ukrytych na terenie naszego przedszkola i szkoły prezentów. By do nich dotrzeć należało rozszyfrować zagadki, zauważyć pozostawione ślady i poszukać ukrytych wskazówek. Atmosfera oczekiwania i poszukiwania zapowiadała wspaniałą zabawę. Znalezione prezenty to m.in szachy, klocki konstrukcyjne i piękne książki. To był niezwykły dzień.

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na Przedszkolaka to uroczystość, której głównymi bohaterami są dzieci z grupy 1. Przedszkolaki występują pierwszy raz przed rodzicami, powtarzają słowa Przyrzeczenia Przedszkolaka, mówiący o istotnych dla społeczności Samorządowego Przedszkola 47 wartościach, otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wspólnie z rodzicami świętują w swojej sali. Serdecznie witamy w gronie społeczności ZSP 18 !

Wycieczka do Radia Kraków

Wycieczka do Radia Kraków

Przedszkolaki w pierwszym półroczu roku przedszkolnego 2022/2023 odbyły szereg wycieczek. Celem wypraw było Centrum Edukacji Przyrodniczej „Symbioza”, krakowskie Stare Miasto, którego tajemnice poznawaliśmy z przewodniczką – detektywką, kopce krakowskie oraz Radio Kraków. Przedszkolaki nauczyły się sprawnie poruszać w grupie, pomagać sobie wzajemnie i poznały wiele ciekawych , charakterystycznych dla naszego miasta miejsc.

Wspólne pieczenie i parzenie herbaty – gościmy seniorów

Wspólne pieczenie i parzenie herbaty – gościmy seniorów

Stała współpraca Samorządowego Przedszkola 47 z Centrum Aktywności Seniora przybiera różnorodne formy. Jesienno- zimowe miesiące to wspaniała okazja do wykonania wspólnych wypieków oraz poznania ceremonii parzenia herbaty. Zajęcia tego rodzaju niosą ze sobą szereg korzyści dydaktycznych i wychowawczych – pozwalają ćwiczyć umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktu, są doskonała okazją do ćwiczeń sensorycznych , ukazują wagę codziennych czynności i tradycji domowych, poszerzają wiedze […]

Przedszkolna Biblioteka

Przedszkolna Biblioteka

Przedszkolaki z Przedszkola 47 brały udział w uroczystości otwarcia przedszkolnej biblioteki. Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia w wykonaniu dzieci z grupy 3 i przemówień zaproszonych Gości – Pracownika Biblioteki Miejskiej, przedstawicielki Rady Rodziców i Fundacji Mam marzenie, nauczycielki bibliotekarza SP106. Otwarcie kącika Biblioteka Przedszkolaka wiązało się z uzyskaniem dotacji w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa. Część książek otrzymano jako dary od Fundacji Mam Marzenie […]