Skip to main content

Dzień guzika

Dzień guzika

Guziki są wspaniałe! Można je liczyć, układać, segregować, mogą posłużyć do ćwiczeń manualnych, sensorycznych, opowieści o guzikach świata czy przedstawienia. Dzień guzika w oddziałach przedszkolnych był okazją da nauki poprzez zabawę i zainspirował zarówno dzieci jak i nauczycieli.

Innowacje w oddziałach przedszkolnych

Innowacje w oddziałach przedszkolnych

We wszystkich oddziałach przedszkolnych realizowane są innowacje. Jedną z nich jest innowacja zakładająca wykorzystanie metodyki Froebla i naukę przez zabawę. Dzieci na zajęciach wykorzystują formy teatralne, rozwijają kreatywność, używają pomocy dydaktycznych w formie brył, kształtując kompetencje matematyczne. Dzień Czarnego Kota w grupie III był okazją do pracy właśnie tą metodą. przedszkolaki oglądały teatrzyk stolikowy pt. ,,Zeszły się cztery koty z czterech różnych stron świata” […]

zajęcia muzyczno – rytmiczne

zajęcia muzyczno – rytmiczne

W każdym tygodniu dzieci z wszystkich grup uczestniczą w zajęciach muzycznych. Dzieci podczas zajęć z panią Magdą biorą udział w zabawach rozwijających poczucie rytmu, słuchu, wrażliwość na zmiany charakteru muzyki. Aktywnie słuchają muzyki klasycznej i filmowej. Do zabaw z muzyką wykorzystują instrumenty perkusyjne, niekonwencjonalne czy instrumenty nietypowe jak wywoływacz deszczu i wiatru oraz kolorowe dzwonki. Starszaki uczą się grać melodie popularnych piosenek na dzwonkach, z wykorzystaniem metody kolorowych nut. […]

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka

„Mówić szczerze co czuję i uważnie słuchać, co mówią inni, cieszyć się każdym dniem spędzonym z przyjaciółmi, zgodnie pracować z innymi, dbać o siebie i inne dzieci w naszym przedszkolu” to słowa z Przyrzeczenia Przedszkolaka. 12 listopada uroczystość pasowania zgromadziła przejętych członków grupy I , którzy zaprezentowali przygotowane piosenki i wierszyki, zostali pasowani oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dopełnieniem uroczystości było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wspólnotę […]

Kodowanie – cotygodniowe zajęcia dla wszystkich grup

Kodowanie – cotygodniowe zajęcia dla wszystkich grup

Zajęcia z kodowania – z użyciem robotów, wirtualnych mat czy specjalnych puzzli niosą ze sobą wiele edukacyjnych korzyści. Przedszkolaki uczą się uważności, orientacji przestrzennej, myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozwijają umiejętność pracy w grupie i logicznego myślenia. Widzą też, że technologie są sposobem na naukę i należy je tak właśnie wykorzystywać. W każdej z grup prowadzone są zajęcia tego rodzaju jeden raz w tygodniu.

Dzień Małego Mieszkańca

Dzień Małego Mieszkańca

23 października przedszkolaki wzięły udział w warsztatach przyrodniczych poświęconych ptakom, jeżom, owadom i wszystkim innym mieszkańcom naszego ogrodu. Każda z grup umieściła na terenie zielonym karmnik bądź domek dla jeża, powstały prace plastyczne na temat Małych Mieszkańców. Dzieci zwiedziły hotele dla owadów, które były przygotowane przez klasy szkolne oraz napełniły karmniki odpowiednim dla ptaków ziarnem. Zajęcia miały kształtować postawy proekologiczne, wdrażać do obserwacji przyrody i uczyć – poprzez […]

Kształtujemy kompetencje matematyczne

Kształtujemy kompetencje matematyczne

W roku bieżącym roku jednym z głównych celów dydaktycznych w naszych oddziałach przedszkolnych jest kształtowanie kompetencji matematycznych. Służy temu wiele działań, m.in. zajęcia kółka matematycznego – przedszkolaki mierzą, ważą, porównują segregują oraz liczą.

Boisko edukacyjne oddane do użytku

Boisko edukacyjne oddane do użytku

Kolejny element zielonej przestrzeni przy SP 106, po rewitalizacji, wzbogacił bazę edukacyjną i rekreacyjną należącą do szkoły. Projekt obiektu powstał 2 lata temu, gdy jeden z nauczycieli poszukiwał sposobu zagospodarowania dla dzieci przestrzeni zniszczonego betonowego boiska. Powstały rysunki namalowane przez uczniów , które zainspirowały krakowskiego artystę Olafa Ciruta do stworzenia profesjonalnego projektu edukacyjnej nawierzchni. Boisko było malowane przez artystę, przyjaciół szkoły, rodziców i ówczesnych uczniów. […]

Dzień cukini

Dzień cukini

Co można zrobić z cukinią? Nie tylko ją zjeść np. w postaci ciasta cukiniowo – bananowego czy cukiniowo – czekoladowego ,można ją liczyć, rysować, układać cukinowe puzzle i bawić się w cukiniowe zabawy ruchowe. Dzień Cukini w oddziałach przedszkolnych za nami.

Dzień Muzyki

Dzień Muzyki

Muzykowanie i muzyka to tematy wydarzenia przedszkolnego nazwanego Dniem Muzyki. W czasie zajęć w tym dniu dzieci miały okazję poznać różnorodne instrumenty, wykonać ćwiczenia rytmiczne, narysować i ozdobić nuty, wyrazić swoje emocje w czasie słuchania muzyki i wspólnego śpiewu. Kształtowały kompetencje związane z ekspresją artystyczną i uczyły się współpracy.