Muzykowanie i muzyka to tematy wydarzenia przedszkolnego nazwanego Dniem Muzyki. W czasie zajęć w tym dniu dzieci miały okazję poznać różnorodne instrumenty, wykonać ćwiczenia rytmiczne, narysować i ozdobić nuty, wyrazić swoje emocje w czasie słuchania muzyki i wspólnego śpiewu. Kształtowały kompetencje związane z ekspresją artystyczną i uczyły się współpracy.