We wszystkich oddziałach przedszkolnych realizowane są innowacje. Jedną z nich jest innowacja zakładająca wykorzystanie metodyki Froebla i naukę przez zabawę. Dzieci na zajęciach wykorzystują formy teatralne, rozwijają kreatywność, używają pomocy dydaktycznych w formie brył, kształtując kompetencje matematyczne. Dzień Czarnego Kota w grupie III był okazją do pracy właśnie tą metodą. przedszkolaki oglądały teatrzyk stolikowy pt. ,,Zeszły się cztery koty z czterech różnych stron świata” na podstawie wiersza Ludwika Kerna, rozwiązywały zadania matematyczne ilustrowane przy pomocy darów – wykorzystując kotkę i jej kocięta. Wykonały pracę plastyczną na papierze, polegającą na odbijaniu stempli o wzorach geometrycznych wypełniając sylwetę kota.