Obchody Święta Niepodległości w każdej grupie miały nieco inny przebieg. W zależności od wieku dzieci i ich umiejętności świętowanie połączone było z kształtowaniem różnorodnych kompetencji ale i z radosną zabawą. Galowe stroje podkreślały wymowę dnia poświęconego poznawaniu barw narodowych, symboli, elementów historii Polski, zwyczajów i geografii naszego kraju. Przedszkolaki jak zawsze z dużym zaangażowaniem podejmowały stawiane przed nimi wyzwania.