Teatrzyk stolikowy, eksperymenty i doświadczenia, zajęcia matematyczne przy użyciu korali – to niektóre z metod stosowanych w grupie, w której prowadzona jest innowacja w oparciu o metodykę Froebla. Przedszkolaki pracują też często w kącikach doświadczalnych, ucząc się pracy w grupie i komunikacji oraz podziału zadań. Ulubionym przez dzieci środkiem dydaktycznym są tzw. dary Froebla – drewniane kolorowe klocki w kształcie brył geometrycznych. Dzieci potrafią posługiwać się nazwami sześcian czy kula, budować wg instrukcji oraz swobodnie.