Od początku działalności Przedszkola nr 47 nasza społeczność współpracuje z różnymi podmiotami – między innymi z Centrum Aktywności Seniora „Współpracujmy”. Tym razem przedszkolaki uczyły się grać w boule – od Mistrza Polski Seniorów w tej dyscyplinie. Takie spotkania pozwalają na rozwój kompetencji społecznych, aktywizują obydwa środowiska i dają wiele radości obu zaangażowanym stronom.