Stała współpraca Samorządowego Przedszkola 47 z Centrum Aktywności Seniora przybiera różnorodne formy. Jesienno- zimowe miesiące to wspaniała okazja do wykonania wspólnych wypieków oraz poznania ceremonii parzenia herbaty. Zajęcia tego rodzaju niosą ze sobą szereg korzyści dydaktycznych i wychowawczych – pozwalają ćwiczyć umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktu, są doskonała okazją do ćwiczeń sensorycznych , ukazują wagę codziennych czynności i tradycji domowych, poszerzają wiedze o świecie i innych.