W tym roku powitanie wiosny miało w naszym przedszkolu formę przedstawienia teatralnego. Dzieci z grupy III zaprosiły koleżanki i kolegów na teatralne spotkanie poświęcone tematyce wiosennej. Duże wrażenie robiła swoboda sceniczna przedszkolaków oraz piękne stroje. W tym dniu odbył się tez tradycyjny pochód z Marzanną, pierwsze wiosenne nasady oraz zajęcia tematyczne poświęcone porze roku, jaką jest wiosna.