Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania wybrzmiał dziś w szkole oraz w oddziałach przedszkolnych. Dziękujemy Panu Maciejowi Żmudzie, Przewodniczącemu Rady Dzielnicy V, za wspólne czytanie bajek oraz opowieści w klasie 1a oraz grupie 1 i 2.