Wyżywienie dla dzieci przedszkolnych przygotowywane jest w kuchni budynku SP 106 przez pracowników firmy obsługującej stołówkę szkolną i przedszkolną. Stołówka oferuje diety wg określonych zasad szczegółowych , jadłospisy uzgadniane są z dietetykiem.  W trosce o jakość wyżywienia zasady zamawiania i odwoływania posiłków regulują zapisy w statucie szkolnym. Zadeklarowane posiłki można odwołać np. z powodu nieobecności dziecka do godziny 8.00 w danym dniu ( z wyjątkiem śniadania, które należy odwoływać w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka, do godziny 17.00). Opłat za stołówkę dokonuje się do 10 dnia danego miesiąca. Zapraszamy i życzymy smacznego!

Jak przekazać informację o nieobecności dziecka i rezygnacji z wyżywienia?

  1. Za pośrednictwem e – dziennika Dzień Smyka, zaznaczając nieobecność lub pisząc wiadomość
  2. smsem na nr 793892900