Skip to main content

Projekty

Ogólnopolski Projekt Kreatywny Przedszkolak

Główny cel projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Zadaniem nauczyciela w ramach projektu jest ukazywanie dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Dzieci w trakcie różnych działań kreatywnych będą kształtować umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, usprawniania motoryki
małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

Zobacz więcej

Dzieciaki – Mleczaki

Cel programu to:

  • wzrost świadomości roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę

Zobacz więcej

Piękna nasza Polska cała

Celem projektu jest inspiracja nauczycieli w przygotowaniu i organizowaniu zajęć i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. Przedszkolaki raz w miesiącu wykonują zadanie z przyjętej listy zadań.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci. Zakłada współpracę z rodzicami, kształtowanie postaw dzieci i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zdrowo i sportowo

Projekt zakłada aktywizację ruchową dzieci.