Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie granatowym ,, Rosnę z matematyką „. Projekt sponsorowany jest przez mBank. Tytuł naszego projektu brzmi ,,Kreatywna matematyka z darami Froebla”. Specyfika projektu polega na wykorzystaniu darów Froebla jako środka dydaktycznego, wspierającego aktywność poznawczą dzieci. Metoda Froebla sprzyja organizowaniu pracy w małych grupach zadaniowych, wykorzystaniu oryginalnych, drewnianych klocków – darów , formuły teatrzyku stolikowego i nauki poprzez zabawę.