Na zajęciach z pierwszej pomocy poruszono wiele tematów – bezpieczeństwa, dbałości o zdrowie, spokojnej reakcji w sytuacji nieprzewidzianej. Dzieci nauczyły się postępować w przypadku skaleczenia, udzieliły pierwszej pomocy misiowi i ćwiczyły bandażowanie.