Jak upływa czas? Dzieci z grup przedszkolnych zapoznały się z różnymi typami zegarów i pomiaru czasu, z zaciekawieniem obserwowały szkolny zegar z wahadłem. Wykonały własne zegary, które służyły do rozpoczęcia nauki oznaczania godzin. Pomiar czasu związany jest z tematem następstw dnia i nocy, co ilustruje praca plastyczna.