W roku bieżącym roku jednym z głównych celów dydaktycznych w naszych oddziałach przedszkolnych jest kształtowanie kompetencji matematycznych. Służy temu wiele działań, m.in. zajęcia kółka matematycznego – przedszkolaki mierzą, ważą, porównują segregują oraz liczą.