Pierwszy miesiąc szkoły był dla wszystkich pierwszaków nowym wyzwaniem i przygodą. Większość dzieci, oprócz nauki w klasie, znaczną część dnia spędza w szkolnej świetlicy, gdzie razem się uczą, bawią i odpoczywają. Co dzieciom daje świetlica? To miejsce, w którym uczą się samodzielności i odpowiedzialności, zawierają przyjaźnie, integrują się i poznają świat. Dzięki zajęciom z wychowawcami pierwszaki doskonalą umiejętność organizacji czasu wolnego, funkcjonowania w grupie, są uwrażliwiane na emocje i potrzeby innych. Wrzesień w świetlicy był miesiącem częstych aktywności i zajęć sportowych na boisku i w ogrodzie szkolnym. Pierwszaki uczestniczyły również m.in. w treningach piłki nożnej oraz programach Mega Misja i Przyjaciele Zippiego. Podczas zajęć plastycznych i muzycznych rozwijały swoje artystyczne zdolności, a tematyczne zajęcia świetlicowe w tym miesiącu przywołały na moment wakacyjne wspomnienia, przypomniały dzieciom o zasadach bezpieczeństwa na drodze i higieny osobistej, utrwaliły informacje dotyczące segregacji śmieci i wprowadziły w aurę nadchodzącej jesieni.