Zajęcia z kodowania – z użyciem robotów, wirtualnych mat czy specjalnych puzzli niosą ze sobą wiele edukacyjnych korzyści. Przedszkolaki uczą się uważności, orientacji przestrzennej, myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozwijają umiejętność pracy w grupie i logicznego myślenia. Widzą też, że technologie są sposobem na naukę i należy je tak właśnie wykorzystywać. W każdej z grup prowadzone są zajęcia tego rodzaju jeden raz w tygodniu.