„Mówić szczerze co czuję i uważnie słuchać, co mówią inni, cieszyć się każdym dniem spędzonym z przyjaciółmi, zgodnie pracować z innymi, dbać o siebie i inne dzieci w naszym przedszkolu” to słowa z Przyrzeczenia Przedszkolaka. 12 listopada uroczystość pasowania zgromadziła przejętych członków grupy I , którzy zaprezentowali przygotowane piosenki i wierszyki, zostali pasowani oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dopełnieniem uroczystości było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wspólnotę przedszkolną – jako liście na szkolnym drzewku. Ponieważ w tym roku nie mogliśmy się spotkać wspólnie z rodzicami – nagrany został pamiątkowy film.