Dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz Rodzicami , dzieci z grup przedszkolnych mają okazję do spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Jak to jest pracować jako stomatolog, strażak, pszczelarz – to niektóre z tematów spotkań, na których zaproszeni goście opowiadają o specyfice swojego zawodu , przy wykorzystaniu ciekawych akcesoriów i metod aktywizujących.