W grupach przedszkolnych realizowane są innowacje metodyczne. Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami pracy, pobudzającymi ciekawość poznawczą dzieci i umiejętność współpracy w grupie. Innowacja froeblowska wiąże się m.in. ze stosowaniem metody teatrzyku stolikowego i pracy w kącikach badawczych . Nauczycielki wykorzystują metody doświadczenia i eksperymentu a nauka nierozerwalnie związana jest z zabawą i doświadczeniem.