Zajęcia prowadzone przy użyciu robotów ozobot i genibot cieszą się wielką popularnością wśród przedszkolaków. Pozwalają kształtowanie logiczne myślenie, dostrzegać zależności przyczynowo – skutkowe, oswajać się z nowoczesną technologią służącą nauce i rozwojowi. W bieżącym roku w każdej z grup przedszkolnych w sposób szczególny rozwijane są kompetencje informatyczne – zgodnie z rocznym planem kształtowania wybranej kompetencji kluczowej.