Dzieci z grupy 4 zaprosiły społeczność przedszkolną na piękne przedstawienie jasełkowe. Młodzi aktorzy z przejęciem odtworzyli powierzone im role a całość wydarzenia skłoniła widzów do przedświątecznej refleksji.