W bieżącym półroczu wielu uczniów brało udział w różnorodnych akcjach i konkursach szkolnych, międzyszkolnych czy miejskich. Gratulujemy uczniom wszystkich aktywności, w których wzięli udział. Grudniowe spotkanie klas na sali gimnastycznej poświęcone było rozdaniu nagród i dyplomów oraz podsumowaniu korzyści, jakie niesie ze sobą angażowanie się w akcje i konkursy na różnych szczeblach. Na zdjęciach uczniowie SP 106 w Urzędzie Miasta odbierający nagrody na podsumowaniu konkursu poświęconego zagadnieniom klimatycznym, oraz statuetka dla ucznia SP 106 za zajęcie pierwszego miejsca w krakowskim konkursie poświęconym ochronie przeciwpożarowej.