Warsztaty teatralne z panią Małgosią pozwalają przedszkolakom wystąpić w różnych rolach, ćwiczyć umiejętność koncentracji, współdziałania , panowania nad ciałem i głosem. Zarówno dzieci z grup młodszych jak i starszych aktywnie biorą udział w zajęciach i odkrywają swoje umiejętności i talenty.