Powitanie zimy w tym roku zbiegło się z mroźna pogodą – pozwoliło to przedszkolakom nabywać wiadomości o zjawiskach pogodowych w najlepszy wg nas sposób – poprzez doświadczanie. Obserwacja śniegu uczy postawy analizy tego, co nas otacza i opowiadania o cechach danego zjawiska. Przedszkolaki widzą, po co jest lupa i dlaczego warto ćwiczyć cierpliwość w czasie obserwacji.