DataNazwa wydarzenia
02.09.2019Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020 godz. 10.00
09.09.2019Zebrania z Rodzicami, godz. 17.30
13.09.2019Dzień Kropki
20-22.09. 2019Udział w akcji Sprzątanie Świata
28.09.2019Udział w Pikniku Rady Dzielnicy V „Bezpieczna i zdrowa Krowodrza”
30.09.2019Dzień chłopaka. Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania.
05.10.2019Jesienny Piknik SP 106 godz. 10.00 – 12.00
14.10.2019Święto KEN, ślubowanie klasy 1
28.10.2019Zebranie z Rodzicami godz. 17.30
08.11.2019Szkolna uroczystość niepodległościowa, Dzień Patrona
20.11.2019Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
05.12.2019Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
09.12.2019Zebranie z Rodzicami, godz. 17.30
20.12.2019Tradycja świętowania – uroczyste spotkania klasowe
23.12.2019 – 31.12.2019Zimowa przerwa świąteczna
13.01.2020Zebranie Rady Pedagogicznej – ustalenie ocen śródrocznych
20.01.2020Zebranie z Rodzicami godz.17.30, informacja o ocenach śródrocznych
Styczeń
(data do ustalenia)
„Pora na Seniora” Dzień Babci i Dziadka – występ dla seniorów,
27.01.2020 – 09.02.2020Ferie zimowe
17-21.02.2020Tydzień umiejętności matematycznych
09.03.2020Zebranie z Rodzicami godz. 17.30
20.03.2019Pierwszy Dzień Wiosny i Światowy Dzień Poezji – konkurs
09-14.04.2020Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2020Zebranie z Rodzicami godz. 17.30
22.04.2020Dzień ziemi w SP 106. Tydzień ekologii i zdrowego żywienia.
30.04.2019Szkolne Święto Flagi, obchody rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 maja
Maj
(data do ustalenia)
Piknik Rodzinny, obchody Dnia Mamy i Taty,
01.06.2019Dzień Dziecka na sportowo
08-12.06.2019Tydzień bezpieczeństwa w SP 106
08.06.2019Zebranie z Rodzicami – informacja o ocenach przewidywanych
15.06.2019Zebranie Rady Pedagogicznej: klasyfikacja końcoworoczna
26.06.2019Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego