DataNazwa wydarzenia
01.09.2021Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022
06.09.2021Zebrania z Rodzicami
14.09.2020Dzień Kropki
24.09.2021Dzień Języków Obcych
29.09.2021Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
wrzesień 2020Szkolne Prace Ogrodnicze
01.10.2021Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
14.10.2021Święto KEN – uroczystość połączona ze ślubowaniem klas
18.10.2021Zebranie z Rodzicami
10.11.2021Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Patrona
19.11.2021Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
25.11.2021Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
06.12.2021Zebrania z Rodzicami
grudzień 2021Międzynarodowy Dzień Wolontariusza połączony z Mikołajkami
22.12.2021Tradycja świętowania – spotkania klasowe,
23.12.2021- 31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2022Podanie do wiadomości przewidywanych ocen śródrocznych
17.01.2022-30.01.2022Ferie zimowe
31.01.2022 Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja śródroczna
07.02.2022Zebrania z Rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych
02.02.2022Dzień Pozytywnego Myślenia
luty 2022Pora na Seniora, Dzień Babci i Dziadka w SP 106
luty 2022Bal karnawałowy w klasach
marzec 2022Tydzień umiejętności matematycznych
08.03.2022Dzień Dziewczyny
22.03.2022Pierwszy Dzień Wiosny
28.03.2022Zebranie z Rodzicami
14.04.2022 – 19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień 2022Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Książki
09.05.2022Zebranie z Rodzicami
maj 2022Tydzień bezpieczeństwa
29.04.2022Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi
czerwiec 2022Dzień Dziecka na sportowo
czerwiec 2022Dzień Rodziny
06.06.2022Zebrani ez Rodzicami, informacja o ocenach przewidywanych
13.06.2022Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna
24.06.2022Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022.