Skip to main content

Dla uczniów

Zajęcia dodatkowe

1a, 1b Zajęcia czytelnicze – 1a – poniedziałek, godz. 13.15, 1b – wtorek 13.15 (wg terminarza przekazanego przez dziennik Librus) Klub Odkrywców – 1a – poniedziałek , godz. 11.40 Przyjaciele Zippiego – środa, 1a – godz.14.00, 1b – godz. 14.45 Zajęcia szachowe – 1b – środa, godz.12.40 Zajęcia plastyczne – 1a/1b czwartek, godz. 13.30 Zajęcia matematyczne […]

Samorząd i wolontariat

Plan pracy samorządu uczniowskiego  rok szkolny 2020/2021 – przewidywane przedsięwzięcia Przedsięwzięcie Miesiąc Cel, kształtowane kompetencje Uwagi Międzynarodowy Dzień Kropki wrzesień Rozbudzanie kreatywności, Zajęcia w języku polskim i angielskim, wykorzystanie elementów kodowania, klocków froebla. Dzień głośnego czytania wrzesień Promocja czytelnictwa, kształtowanie umiejętności społecznych i osobistych Połączenie działania ze stałą akcją czytelniczych piątków – uczniowie klasy 1 i 2 czytają przedszkolakom […]

Świetlica

Świetlica szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów. Organizacja świetlicy zakłada, iż w jednej sali znajdują się uczniowie z jednego rocznika. Sale są świeżo wyremontowane i wyposażone w gry, zabawki, akcesoria plastyczne. Uczniowie, zgodnie z przyjętym planem pracy świetlicy, biorą udział w zajęciach świetlicowych, mają też czas na odrobienie zadań pod okiem nauczyciela, odbywają spacery na świeżym powietrzu, korzystają z infrastruktury sportowej szkoły. Świetlica czynna jest w godzinach […]

Stołówka

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole przypominamy ustalenia z regulaminu stołówki związane z odwoływaniem posiłków oraz kontakt do ajenta: ” W chwili rezygnacji z posiłku dziecka w danym dniu, proszę o zgłoszenie bezpośrednio w kuchni lub SMS-em na nr telefonu 698 263 802. Niewykorzystana kwota za odwołane obiady jest do wykorzystania w następnym miesiącu. Obiad nieobecnego dziecka można odebrać w kuchni do godz.14.30, po uprzednim zgłoszeniu”. dane kontaktowe: Stołówka szkolna „Wiler” Tel. 602 469 657, kuchnia : […]