Zapraszamy do kontaktu: 

Informujemy, że wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać drogą elektroniczną.

Dane niezbędne do wykonania przelewu:

Rada Rodziców
30-014 Kraków
ul. Litewska 34
nr konta: 09 1240 2294 1111 0000 3712 9653