Dyrekcja

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna – Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Jankiewicz-Żak – 3a

mgr Katarzyna Mróz – 2a

mgr Paulina Pawlicka – 2b

mgr Beata Wierzbicka – 1a

mgr Anna Pokój – 1b

język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

mgr Małgorzata Maleszak

nauczyciele świetlicy

mgr Angelika Opyd-Homoncik

mgr Ewa Stanuch

mgr Sylwia Szkaradek – Ligęza

mgr Jakub Marczak

mgr Dorota Zielińska

mgr Michał Wieczorek

mgr Marta Świerczyńska

j.polski

mgr Sylwia Szkaradek – Ligęza

matematyka

mgr Anna Kluk

historia

mgr Marcin Ugorski

przyroda

mgr Patryk Kachel

technika

mgr Maria Rup – Smoczyńska

plastyka, muzyka

mgr Angelika Opy – Homoncik

wf

mgr Ewa Stanuch

informatyka

mgr Angelina Dyrek

język polski jako obcy

mgr Joanna Stanowska

religia

mgr Joanna Rams

ks. Robert Michałek

etyka

mgr Joanna Konieczna-Sierak

mgr Katarzyna Paszkiewicz

akademia młodego programisty

mgr Ewa Furman

Sekretarz Szkoły

Romualda Rojek-Lenda

gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Ewa Baranowska

biblioteka

mgr Anna Młynarczyk

pielęgniarka szkolna

Janina Szczygieł