Dyrekcja

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna – Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Mróz – 1a

mgr Weronika Durys – 1b

mgr Katarzyna Szulc – 1c

mgr Agnieszka Wrońska – 2a

mgr Anna Jandura – 2b

mgr Kamila Rakowska – 2c

mgr Beata Wierzbicka – 3a

mgr Anna Pokój – 3b

język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

mgr Małgorzata Maleszak

mgr Agnieszka Wrońska

nauczyciele świetlicy

mgr Angelika Opyd-Homoncik

mgr Ewa Stanuch

mgr Joanna Myśliwiec – Mayes

mgr Wojciech Ponc

mgr Joanna Maruszak

mgr Sylwia Serafin

mgr Anastasiia Lishchyna

mgr Małgorzata Florek

mgr Agnieszka Bożek

j.polski

mgr Sylwia Szkaradek – Ligęza

mgr Katarzyna Lewandowska

matematyka

mgr Anna Kluk

historia

mgr Marcin Ugorski

przyroda, biologia

mgr Patryk Kachel

technika

mgr Maria Rup – Smoczyńska

plastyka, muzyka, zajęcia architektoniczne

mgr Angelika Opyd – Homoncik

wf

mgr Ewa Stanuch

informatyka

mgr Angelina Dyrek

język polski jako obcy

mgr Katarzyna Lewandowska

lic. Małgorzata Kmiecik

WDŻ

mgr Anna Pokój

religia

mgr Joanna Rams

etyka

mgr Joanna Konieczna-Sierak

mgr Elżbieta Kuter

akademia młodego programisty

mgr Ewa Furman

Sekretarz Szkoły

Romualda Rojek-Lenda

Referent

Ewelina Stępień

gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Ewa Baranowska

mgr Sylwia Abramek

mgr Joanna Rajchel

mgr Felicyta Grębska

logopeda

Hanna Szydełko

biblioteka

mgr Renata Hajduś

pielęgniarka szkolna

Janina Szczygieł