Dyrekcja

Dyrektor: mgr Joanna Konieczna – Sierak
Wicedyrektor: mgr Ewa Baranowska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Wierzbicka

mgr Beata Jankiewicz-Żak

mgr Katarzyna Mróz

mgr Paulina Pawlicka

Język angielski

mgr Jadwiga Krokosz

mgr Małgorzata Maleszak

Nauczyciele świetlicy

mgr Angelika Opyd-Homoncik

mgr Ewa Stanuch

mgr Sylwia Szkaradek – Ligęza

mgr Jakub Marczak

Religia

mgr Joanna Rams

Etyka

mgr Joanna Konieczna-Sierak

Akademia młodego programisty

mgr Ewa Furman

Sekretarz Szkoły

Romualda Rojek-Lenda

Gabinet pedagogiczno-psychologiczny

mgr Ewa Baranowska

Biblioteka

mgr Ewa Baranowska

Pielęgniarka szkolna

Janina Szczygieł