DataNazwa wydarzenia
04.09.2023Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024
04.09.2023Zebrania z Rodzicami
15.09.2023Dzień Kropki – akcja świetlicowa
26.09.2023Dzień Języków Obcych
29.09.2023Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
30.09.2023PIKNIK ZSP 18 Nauka Ma Moc
13.10.2023Święto KEN – uroczystość połączona ze ślubowaniem klas
23.10.2023Zebranie z Rodzicami
10.11.2023Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Patrona
20.11.2023Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
04.12.2023Zebrania z Rodzicami
grudzień 2023Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Szkolny Sportowy Turniej Mikołajkowy
22.12.2023Tradycja świętowania – spotkania klasowe,
23.12.2023- 31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
08.01.2024Podanie do wiadomości przewidywanych ocen śródrocznych
12.02.2024-25.02.2024Ferie zimowe
15.01.2024Zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja śródroczna
22.01.2024Zebrania z Rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych
08.02.2024Dzień Bezpiecznego Internetu
luty 2024Dzień Otwarty Szkoły
25.03.2024Zebranie z Rodzicami
marzec 2024Dzień Otwarty Szkoły , : Festiwal Nauki
28.03.2024-02.04.2024Wiosenna Przerwa Świąteczna
Kwiecień 2024Szkolny Przegląd Teatralny
Kwiecień 2024Tydzień Zdrowia, Dzień Ziemi
30.04.2024Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
05.05.2024Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością
13.05.2024Zebranie z Rodzicami
maj 2024Prezentacja efektów realizacji projektu Dziecko z Pasją, Działajmy Razem
czerwiec 2024Szkolna Olimpiada Sportowa
czerwiec 2024Dzień Dziecka na sportowo
czerwiec 2024Dzień Rodziny
03.06.2024Zebranie z Rodzicami, informacja o ocenach przewidywanych
17.06.2024Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna
21.06.2024Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2023, 29.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024, 31.05.2024