DataNazwa wydarzenia
01.09.2020Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 godz. 9.00 klasy 1, godz.10.00 pozostałe klasy
01.09.2020Zebrania z Rodzicami klas 1
07.09.2020Zebrania z Rodzicami klasa 2 oraz 3 godz. 17.30
14.09.2020Dzień Kropki
24.09.2020Dzień Języków Obcych
29.09.2020Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
wrzesień 2020Szkolne Prace Ogrodnicze
01.10.2020Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
14.10.2020Święto KEN – uroczystość połączona ze ślubowaniem klas
19.10.2020Zebranie z Rodzicami
10.11.2020Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Patrona
20.11.2020Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
23.11.2020Zebranie z Rodzicami
25.11.2020Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
grudzień 2020Międzynarodowy Dzień Wolontariusza połączony z Mikołajkami
22.12.2020Tradycja świętowania – spotkania klasowe, Jasełka
23.12.2020- 31.12.2020Zimowa przerwa świąteczna
04.01.2021 – 17.01.2021Ferie zimowe
25.01.2021Rada pedagogiczna – ustalenie ocen śródrocznych
01.02.2021 Zebranie z Rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych
03.02.2021Pora dla Seniora – uroczystość międzypokoleniowa we współpracy z Centrum Aktywności Seniora
11.02.2021bal karnawałowy – w oddziałach klasowych
luty 2021zimowy turniej sportowy
luty – marzec 2021Dzień otwarty szkoły – w zależności od aktualnych przepisów
marzec 2021Tydzień umiejętności matematycznych
08.03.2021Dzień Dziewczyny
22.03.2021Pierwszy Dzień Wiosny
15.03.2021Zebranie z Rodzicami
01.04.2021 – 06.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień 2021Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi
10.05.2021Zebranie z Rodzicami
maj 2021Tydzień bezpieczeństwa
30.04.2021Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi
czerwiec 2021Dzień Dziecka na sportowo
czerwiec 2021Dzień Rodziny
07.06.2021Zebrani ez Rodzicami, informacja o ocenach przewidywanych
14.06.2021Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna
25.06.2021Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2020, 04 – 05.01.2021, 04.06.2021