Zajęcia rozwijające ujęte w tygodniowym podziale godzin:

klasy 1a,1b,1c – zajęcia programowania i kodowania z użyciem robotów : Akademia Młodego Programisty

klasy 2,3,4,5 – dodatkowe 2 godziny języka angielskiego w ramach programu FUTURE4ME

klasa 2a – Akademia Koszykówki

klasa 2b – Zajęcia sportowe „Zumba”

klasa 3a – Klub Młodego Odkrywcy

klasa 3b – Klub Młodego Szachisty

klasa 1b: Matematyka metodą Froebla – wg programu autorskiej innowacji dla klasy 1.

klasa 4a: architektura – innowacja pedagogiczna, prowadząca Angelika Opyd – Homoncik

klasa 5a : nowoczesne technologie w edukacji plastycznej – prowadząca Angelika Opyd – Homoncik

TRWA NABÓR NA ZAJĘCIA DODATKOWE:

Zumba – klasy 1 – czwartki , zajęcia rozpoczną się 8 września

szachy – poniedziałki, godz. 13.30 – 14.15, 14.20 – 15.10, pierwsze zajęcia w październiku

gra na gitarze – zajęcia w październiku, termin po sporządzeniu listy chętnych

zajęcia konstrukcyjne – czwartki, 13.00 – 16.00 dla trzech grup, pierwszeństwo klasy 1, zajęcia rozpoczną się w październiku

warsztaty teatralne – klasa 1c

warsztaty kreatywnego myślenia – klasa 1a

zajęcia czytelnicze – klasy 1

WF z AWF – klasy 2

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH GODZIN ŚWIETLICY:

kl. 1a, b, c
– dla całej grupy zajęcia umuzykalniające i plastyczne
– zajęcia czytelnicze
– piłka nożna dla chętnych
– zajęcia o emocjach dla chętnych
realizacja programu: Kreatywne prace plastyczne
realizacja programu: Zabawa sztuką

kl. 2a, 2b
– piłka nożna dla chętnych

-zajęcia o bezpieczeństwie w sieci Mega Misja
realizacja programów :Świetliczaki na tropie kolorów świat
a

kl. 3a, 3b
– piłka nożna dla chętnych

-zajęcia plastyczne rozwijające
realizacja programu: Kreatywne prace plastyczne
kl. 4a
-zajęcia plastyczne, sportowe
– koło ekologiczne,
realizacja programu : Świetliczaki na tropie kolorów świata