Wszystkiego o naszej bazie lokalowej dowiecie się, oglądając prezentację :

Budynek szkoły ma trzy kondygnacje.

Na parterze znajdują się oddziały przedszkolne oddane do użytku w 2019 roku.  Przestrzeń przedszkolna to cztery w pełni wyposażone nowocześnie urządzone sale z węzłami sanitarnymi, korytarz, szatnia, zaplecze kuchenne, pokój do zajęć indywidulanych, pomieszczenia gospodarcze.

Do oddziałów przedszkolnych prowadzi osobne wejście, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pierwsze piętro przeznaczamy do dyspozycji klas najmłodszych. Mieszczą się tam wyremontowane sale przeznaczone dla uczniów na zajęcia lekcyjne, oraz zajęcia dodatkowe. W 2018 roku wyremontowano również korytarz oraz znajdujące się na pierwszym piętrze toalety mając na uwadze potrzeby młodszych uczniów.

Zakupiono szafki dla uczniów, pozwalające pozostawiać przybory szkolne, dywany do kącików zabaw, pufy, poduszki, stoliki do świetlicy w odpowiednim rozmiarze. Na korytarzu znajduje się kącik czytelniczy. Na pierwszym piętrze znajduje się też pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki oraz zastępcy dyrektora.

Drugie piętro szkoły przeznaczone jest dla klas starszych . Znajdują się tam świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe, z których korzystać mogą też najmłodsze dzieci na zajęciach rozwijających. Wszystkie sale w szkole są wyposażone w projektory i komputery z dostępem do Internetu, szkolna pracownia informatyczna została wyremontowana i doposażona w 2017 roku. Tablice interaktywne i nowoczesne pomoce dydaktyczne jak np. roboty pozwalają uatrakcyjnić proces dydaktyczny i wdrażać uczniów do posługiwania się nowymi technologiami.

Zaplecze sportowe stanowią boiska, w tym oddane w 2015 roku boisko wielofunkcyjne, duża oraz mała sala gimnastyczna, oddana do użytku w 2019 roku.

Świetlice szkolne mieszczą się na pierwszym piętrze. Wyposażone są w zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sprzęt sportowy. Świetlica dostępna będzie dla wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej.  Fakt, iż dzieci przydzielane są do nich rocznikami, sprzyja zapewnieniu im bezpieczeństwa i komfortowych warunków pracy, umożliwia zarazem organizowanie ciekawych zajęć i właściwe zagospodarowanie spędzanego tutaj czasu.

Na terenie należącym do szkoły znajduje się też szkolny ogródek uprawiany przez uczniów oraz wiele przestrzeni zielonej, która może być wykorzystywana do zajęć ruchowych.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych powstaje plac zabaw, który ma już dostosowaną nawierzchnię i sukcesywnie wyposażany jest w zabawki. 

Boisko edukacyjne

Wyzwolić aktywność i kreatywność, uczyć się innowacyjnie – oto cele, które ma realizować projekt BOISKA EDUKACYJNEGO przy Szkole Podstawowej nr 106. Dzięki zaangażowaniu twórców projektu – Olafa Ciruta i Katarzyny Wojtygi, wytężonej pracy nauczycieli i młodzieży oraz wolontariuszy – przyjaciół szkoły , na Litewskiej 34 powstało Boisko Edukacyjne – obejrzyj film, odwiedź nas, poszukaj własnego sposobu na odkrycie możliwości edukacyjnych tej przestrzeni.