Świetlica szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów. Organizacja świetlicy zakłada, iż w jednej sali znajdują się uczniowie z jednego rocznika. Sale są świeżo wyremontowane i wyposażone w gry, zabawki, akcesoria plastyczne. Uczniowie, zgodnie z przyjętym planem pracy świetlicy, biorą udział w zajęciach świetlicowych, mają też czas na odrobienie zadań pod okiem nauczyciela, odbywają spacery na świeżym powietrzu, korzystają z infrastruktury sportowej szkoły. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00.

W czasie godzin świetlicowych realizowane są zajęcia dodatkowe: piłka nożna, koszykówka, zajęcia konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, program Mega Misja, Program : Przyjaciele Zippiego, zajęcia szachowe, zajęcia czytelnicze, zajęcia matematyczne, Klub Młodego Odkrywcy.

Załączniki

Na świetlicy realizujemy szereg projektów. W bieżącym roku szkolnym jest to m.in. projekt „Świetliczaki na tropie kolorów świata”

Celem projektu jest pobudzanie w uczniach aktywności, kształtowanie świadomości swoich możliwości i talentów 🙂 W projekcie będziemy też zwracać uwagę na potrzebę umiejętności współistnienia z przyrodą, dostrzegania jej piękną i wagi ochrony środowiska naturalnego. Będziemy mówić i działać na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijać zdolności manualne uczniów. 😊🍀🌞W ramach projektu uczniowie klas drugich wzięli udział w świetlicowych Igrzyskach. Dzieci musiały wykazać się szybkością, dobrą koorydancją ruchową i sprytem. Zmagania sportowe dostarczyły wiele pozytywnych emocji. Klasa czwarta w ramach projektu wykonała słownik powitań w językach europejskich.

Wychowawcy świetlicy proponują też szereg działań kreatywnych , poniżej przykład galerii prac:

Inspirujemy do wspólnej zabawy w czasie wolnym przekazując propozycję zabaw ruchowych i działań kreatywnych . Poniżej kilka propozycji 🙂

Eksperyment z wędrującą wodą: Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco cierpliwości. Do zabawy przygotowaliśmy 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy wodę, a następnie dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można łatwo zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę. Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski papierowe ręczniki.

Kolejna propozycja to… malowanie pianą ! Zobaczcie sami.

Nie zapominajmy o ćwiczeniach które poprawią naszą percepcję – można je wykonać w domu, samodzielnie lub w towarzystwie!

1. RUCHY NAPRZEMIENNE Krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę wyżej była ręka lewa potem prawa..Dotykanie lewa dłonią prawego łokcia i odwrotnie. Dotykanie lewa dłonią prawego ucha i odwrotnie. Dotykanie lewa dłonią prawego kolana i odwrotnie. Efektem prowadzenia tych ćwiczeń jest :poprawa pisania ,czytania i rozumienia, wzmocnienie oddechu, wzrost energii.

2. POZYCJA COOC’ A  Skrzyżować nogi w kostkach, wyciągnąć ręce przed siebie i przekręcić dłonie grzbietami do siebie tak, by kciuki skierowane były w dół. Teraz przełożyć jedną rękę przed drugą tak by 3 dłonie dotykały się wewnętrznymi stronami (kciuki są nadal skierowane w dół), skrzyżować palce dłoni, zgiąć ręce w łokciach oprzeć ręce na piersi. Zamknąć oczy, język położyć na podniebieniu. Oddychać swobodnie. Czas ćwiczeń około 2 minuty. Zwalniamy język, nogi i ręce swobodnie opuszczamy. Pozycja Cooc‘ a, to emocjonalna stabilność, „uziemienie”, zwiększenie uwagi, swobodny ruch czaszki, wyraźne słyszenie.

3. LENIWE ÓSEMKI DLA OCZU Stanąć, wyciągnąć przed siebie lewą rękę, zacisnąć pięść, a kciuk skierować do góry, narysować kciukiem w powietrzu znak „położonej ósemki” wodząc oczami za ręką –głowa jest nieruchoma. Ruch zaczynamy zawsze w lewo do góry. To samo powtarzamy prawą ręką, a potem obiema jednocześnie. Ćwiczenia te wpływają na poprawę wzroku oraz procesu czytania ze zrozumieniem.