dane kontaktowe: Stołówka szkolna „Wiler”

Tel. 602 469 657, kuchnia : 698 263 802

Adres e-mail:

Zapraszamy osoby chętne do korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 do przesłania karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na szkolny adres e-mail bądź bezpośrednio do ajenta.