W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole przypominamy ustalenia z regulaminu stołówki związane z odwoływaniem posiłków oraz kontakt do ajenta:

” W chwili rezygnacji z posiłku dziecka w danym dniu, proszę o zgłoszenie bezpośrednio w kuchni lub SMS-em na nr telefonu 698 263 802. Niewykorzystana kwota za odwołane obiady jest do wykorzystania w następnym miesiącu. Obiad nieobecnego dziecka można odebrać w kuchni do godz.14.30, po uprzednim zgłoszeniu”.

dane kontaktowe: Stołówka szkolna „Wiler”

Tel. 602 469 657, kuchnia : 698 263 802

Adres e-mail:

Godziny wydawania posiłków to 12.10 – 13.40. Uczniowie korzystają ze stołówki podzieleni na 4 grupy, informacje szczegółowe można uzyskać za pośrednictwem dziennika Librus od wychowawców świetlicy bądź od wychowawców klas.

Jadłospisy