Skip to main content

Projekty

Rok 2022/2023 – udział SP 106 w nowych projektach!

Nowy projekt FUTERE4ME realizowany jest we wszystkich klasach od II – V. Zakłada zwiększenie ilości godzin j. angielskiego o 2 w każdym oddziale klasowym, poświęcenie większej ilości czasu na konwersatoria oraz aktywizujące metody nauczania.

Projekt Dziecko z Pasją zakłada stosowanie w codziennej praktyce Metody Pytań i Doświadczeń. Zakłada działania interdyscyplinarne i projektowe , w roku 2023 związane z rozwojem ogrodu szkolnego. W pierwszym półroczu gromadzimy pytania badawcze i konstruujemy plany działań, które będą się odnosić do postawionych przez uczniów pytań badawczych

W bieżącym roku świetlica SP 106 przystąpiła do projektu „Świetliczaki na tropie kolorów świata”. Celem projektu jest pobudzanie w uczniach aktywności, kształtowanie świadomości swoich możliwości i talentów. W projekcie będziemy też zwracać uwagę na potrzebę umiejętności współistnienia z przyrodą, dostrzegania jej piękną i wagi ochrony środowiska naturalnego. Będziemy mówić i działać na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijać zdolności manualne uczniów.

Ogród z klasą

Ogród z Klasą to projekt realizowany wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej. W przestrzeni zielonej SP 106 uczniowie uprawiają nasady warzywne i ozdobne, wykonano rabaty bioróżnorodne oraz altany wierzbowe, toczą się zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu

W ramach projektu dokonano również nasady drzew na terenie zielonym wokół szkoły oraz zainstalowano domki dla jeży, budki dla ptaków, karmniki, domki dla owadów. W roku 2022 powstała eko szklarnia oraz oddano do użytku kompostownik. Zamontowano beczkę na wodę opadową, przeznaczoną do podlewania ogrodowych rośli. Projekt zakłada aktywny udział dzieci w prowadzonych nasadach, pielęgnacji roślin oraz użytkowaniu warzyw z ogrodu. W każdym roku w projekcie biorą udział uczniowie SP 106 oraz dzieci z Przedszkola nr 47.

Mega Misja

Przy realizacji wyzwań uczniowie uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
W MegaMisji stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.

Honorowym ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci.

Zajęcia w ramach Mega Misji prowadzone są w atrakcyjny sposób – przy użyciu tablicy interaktywnej, tabletów, filmów i prezentacji.

Udział w projekcie wiąże się ze zdobywaniem nagród dla szkoły za realizację projektowych zadań. Są to artykuły plastyczne, tablety, pomoce dydaktyczne.

Matematyczne zabawy z klockami Froebla

Dzięki wygranemu konkursowi na projekt kształtujący kompetencje matematyczne Fundacja mBanku dofinansowuje cotygodniowe zajęcia matematyczne oraz pomoce dydaktyczne dla SP 106.

Pomoce dydaktyczne używane w projekcie to klocki Froebla – pozwalające od najmłodszych lat oswajać się ze światem brył , rozwijać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Froeblowska metodyka zakłada naukę poprzez zabawę oraz naukę współpracy w grupie , wspiera kreatywność i samodzielność.

Odblaskowa Szkoła

Projekt zorganizowany  przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zakłada wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego poruszania się w terenie. Realizacja projektu obejmuje liczne przedsięwzięcia promujące odblaski jako prosty sposób na zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na drodze. Szkolny plan działań w ramach projektu obejmuje organizację  wyjść grupowych oraz zabaw takich jak oczekiwany przez wszystkich szkolny pokaz odblaskowej mody, lub „Odblaskowe Kółko i Krzyżyk”.

Zaprogramuj Przyszłość

Projekt zakłada rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania oraz wzbogacenie zaplecza technicznego szkoły o tablety, roboty pozwalające rozwijać założone umiejętności. 

Zobacz więcej

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne.

Jest to cykl 24 spotkań,realizowanych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że uczniów można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

 Program „Przyjaciele Zippiego” uczy, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. 

Zobacz więcej

Uniwersytet Dzieci

Zamień swoich uczniów w detektywów i pokaż im, jak ciekawa potrafi być nauka! Dzięki projektowi dzieci będą poznawać tajniki matematyki, przyrody i informatyki. Rozwiną również swoje umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie).

Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji. Część z nich połączona jest ze sobą motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Na każdej lekcji przedstawisz uczniom inną zagadkę, którą „mali detektywi” będą starali się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Zobacz więcej

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Projekt promujący czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów, zakłada szereg działań koncentrujących się wokół wybranych przez nauczyciela lektur

Dzieci programują – ogólnopolski projekt

Dzieci programują – ogólnopolski projekt” – kierowany jest do wszystkich, którzy zaczynają przygodę z nauką programowania. To wydarzenie również dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich dzieci rozwijały u siebie kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność. Projekt wykorzystuje Dary Froebla, którymi posługują się uczniowie SP 106 również na zajęciach rozwijających.

Akademia Żakowska

Konkurs Rajcuś (dla uczniów klas I SP) – ma na celu wykorzystanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie zajęć przygotowawczych uczestnicy zdobywają wiadomości o dawnych i współczesnych władzach miejskich, a uczą się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i wysuwać konkretne propozycje dla wspólnego dobra. 

Zobacz więcej

Rok szkolny 2018/19

Zaczytana Szkoła

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat „ZACZYTANA SZKOŁA”, który jest ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy nad realizacją założeń ogólnopolskiego projektu pod tą samą nazwą. Efektem udziału w projekcie były liczne wydarzenia związane z książką i czytelnictwem, w tym m.in. debaty, imprezy artystyczne, warsztaty oraz konkursy literackie i plastyczne. Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim „zaczytanym” przedsięwzięciom grupa miłośników książek  zyskała nowych członków, a biblioteka nowych wiernych bywalców!

Akademia Młodego Krakowianina

Jest to projekt skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (klasy I–III). Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci poznają działalność instytucji i spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.
Pierwsze zajęcia już w listopadzie – będziemy sadzić rośliny w ramach zajęć „Zróbmy sobie rabatę”. Dzieci wezmą też udział w zajęciach „Akademia Kropelki” oraz „Poznaj Kraków”.

Zobacz więcej

Technologie z klasą!

Program realizowany w klasie pierwszej w ramach zajęć dodatkowych z kodowania
Cele programu to:

  • rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska Scratch dla klas I-III),
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • wdrażanie do stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem w sieci

Zobacz więcej

Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – druga edycja

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest polskim naukowcom. Realizujemy także przedsięwzięcie „100 bitew na stulecie niepodległości państwa polskiego. Szyfrowanie z pola bitew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wyjazdu zobaczymy imponujące twierdze, między innymi Kamieniec Podolski i Chocim. Będziemy w Liceum Krzemienieckim i na Uniwersytecie Lwowskim Jana Kazimierza.

Świetliczaki w projekcie Dziecko z Pasją.

Świetliczaki w projekcie Dziecko z Pasją.

„Jakie odgłosy przyrody słychać w utworze A. Vivadiego” – takie pytanie zadali sobie uczniowie klasy 1, pracując metodą pytań i doświadczeń na zajęciach dodatkowych kształtujących wrażliwość muzyczną. Podjęte aktywności miały na celu naukę uważności, świadomego obcowania z utworem muzycznym, umiejętności mówienia o swoich wrażeniach w kontakcie ze sztuką i ekspresji artystycznej. Dzieci podczas słuchania muzyki podnosiły obrazki kojarzące im się z odgłosami przyrody, które […]

Realizacja Inicjatywy Lokalnej

Realizacja Inicjatywy Lokalnej

Przy pięknej pogodzie , już po raz trzeci, na terenie naszej szkoły, została zrealizowana L=Inicjatywa Lokalna z funduszy Centrum Dialogu. W piątkowe popołudnie uczniowi wzięli udział w finale Szkolnej Olimpiady Sportowej, odbył się pokaz zumby oraz wręczenie medali zdobytych w wielu dyscyplinach sportowych. Wydarzeniu towarzyszyły rozgrywki z seniorami z Centrum Aktywności Seniora „Współpracujmy” oraz nasada drzew – grabów – które wzbogacą teren zielony na ul. Litewskiej 34.

Realizacja nowych programów i projektów od 1 września

Realizacja nowych programów i projektów od 1 września

Nowy Rok Szkolny jak zawsze przyniesie w naszej szkole realizację ciekawych projektów i programów. W związku z pozyskaniem dotacji z mFundacji uczniowie wezmą udział w szeregu wydarzeń związanych z kształtowaniem kompetencji matematycznych. MegaMisja – to też nowy projekt, który realizowany przy wsparciu Orange pozwoli rozwijać uczniom kompetencje cyfrowe oraz pogłębiać wiedzę o bezpieczeństwie w sieci. O rozwój kompetencji społecznych i edukację emocjonalną zadbamy realizując program „Przyjaciele Zippiego”. Spektakularne […]

Rozpoczynamy realizację projektu „Ogród z klasą”

Rozpoczynamy realizację projektu „Ogród z klasą”

„Ogród z klasą” to projekt realizowany w ramach współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. „Ogród z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 106 będzie stanowił kontynuację podjętych już w latach ubiegłych działań zmierzających do zagospodarowania terenu zielonego w celach edukacyjnych, integracji środowiska lokalnego, promowania zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych. Działania tego rodzaju będą skierowane zarówno do uczniów, rodziców jak i dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz seniorów z działającego w szkole […]

Dom Józefa Mehoffera

Dom Józefa Mehoffera

Realizacja projektu edukacyjnego „Spacerkiem po Krakowie” trwa.  Uczniowie klasy drugiej, którzy w ostatnim czasie odwiedzili między innymi kamienicę Hipolitów i Dom Matejki, tym razem mieli okazję zwiedzić dom znanego krakowskiego malarza, Józefa Mehoffera zamieszkującego wraz z rodziną  przy ulicy Krupniczej 26 na przełomie XIX i XX wieku. Oglądając wnętrza pełne autentycznych mebli, pamiątek, zdjęć i obrazów,  uczniowie wysłuchali opowieści o artyście, jego rodzinie, przyjaciołach […]