Skip to main content

Projekty

Ogród z klasą

Ogród z Klasą to projekt realizowany wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej. W przestrzeni zielonej SP 106 uczniowie uprawiają nasady warzywne i ozdobne, wykonano rabaty bioróżnorodne oraz altany wierzbowe, toczą się zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu

Mega Misja

Przy realizacji wyzwań uczniowie uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
W MegaMisji stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.

Honorowym ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci.

Matematyczne zabawy z klockami Froebla

Dzięki wygranemu konkursowi na projekt kształtujący kompetencje matematyczne Fundacja mBanku dofinansowuje cotygodniowe zajęcia matematyczne oraz pomoce dydaktyczne dla SP 106.

Odblaskowa Szkoła

Projekt zorganizowany  przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zakłada wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego poruszania się w terenie. Realizacja projektu obejmuje liczne przedsięwzięcia promujące odblaski jako prosty sposób na zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na drodze. Szkolny plan działań w ramach projektu obejmuje organizację  wyjść grupowych oraz zabaw takich jak oczekiwany przez wszystkich szkolny pokaz odblaskowej mody, lub „Odblaskowe Kółko i Krzyżyk”.

Zaprogramuj Przyszłość

Projekt zakłada rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania oraz wzbogacenie zaplecza technicznego szkoły o tablety, roboty pozwalające rozwijać założone umiejętności. 

Zobacz więcej

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne.

Jest to cykl 24 spotkań,realizowanych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że uczniów można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

 Program „Przyjaciele Zippiego” uczy, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. 

Zobacz więcej

Uniwersytet Dzieci

Zamień swoich uczniów w detektywów i pokaż im, jak ciekawa potrafi być nauka! Dzięki projektowi dzieci będą poznawać tajniki matematyki, przyrody i informatyki. Rozwiną również swoje umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie).

Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji. Część z nich połączona jest ze sobą motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Na każdej lekcji przedstawisz uczniom inną zagadkę, którą „mali detektywi” będą starali się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Zobacz więcej

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Projekt promujący czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów, zakłada szereg działań koncentrujących się wokół wybranych przez nauczyciela lektur

Dzieci programują – ogólnopolski projekt

Dzieci programują – ogólnopolski projekt” – kierowany jest do wszystkich, którzy zaczynają przygodę z nauką programowania. To wydarzenie również dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich dzieci rozwijały u siebie kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność. Projekt wykorzystuje Dary Froebla, którymi posługują się uczniowie SP 106 również na zajęciach rozwijających.

Akademia Żakowska

Konkurs Rajcuś (dla uczniów klas I SP) – ma na celu wykorzystanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie zajęć przygotowawczych uczestnicy zdobywają wiadomości o dawnych i współczesnych władzach miejskich, a uczą się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i wysuwać konkretne propozycje dla wspólnego dobra. 

Zobacz więcej

Rok szkolny 2018/19

Zaczytana Szkoła

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat „ZACZYTANA SZKOŁA”, który jest ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy nad realizacją założeń ogólnopolskiego projektu pod tą samą nazwą. Efektem udziału w projekcie były liczne wydarzenia związane z książką i czytelnictwem, w tym m.in. debaty, imprezy artystyczne, warsztaty oraz konkursy literackie i plastyczne. Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim „zaczytanym” przedsięwzięciom grupa miłośników książek  zyskała nowych członków, a biblioteka nowych wiernych bywalców!

Akademia Młodego Krakowianina

Jest to projekt skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (klasy I–III). Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci poznają działalność instytucji i spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.
Pierwsze zajęcia już w listopadzie – będziemy sadzić rośliny w ramach zajęć „Zróbmy sobie rabatę”. Dzieci wezmą też udział w zajęciach „Akademia Kropelki” oraz „Poznaj Kraków”.

Zobacz więcej

Technologie z klasą!

Program realizowany w klasie pierwszej w ramach zajęć dodatkowych z kodowania
Cele programu to:

  • rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska Scratch dla klas I-III),
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • wdrażanie do stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem w sieci

Zobacz więcej

Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – druga edycja

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest polskim naukowcom. Realizujemy także przedsięwzięcie „100 bitew na stulecie niepodległości państwa polskiego. Szyfrowanie z pola bitew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wyjazdu zobaczymy imponujące twierdze, między innymi Kamieniec Podolski i Chocim. Będziemy w Liceum Krzemienieckim i na Uniwersytecie Lwowskim Jana Kazimierza.

Realizacja nowych programów i projektów od 1 września

Realizacja nowych programów i projektów od 1 września

Nowy Rok Szkolny jak zawsze przyniesie w naszej szkole realizację ciekawych projektów i programów. W związku z pozyskaniem dotacji z mFundacji uczniowie wezmą udział w szeregu wydarzeń związanych z kształtowaniem kompetencji matematycznych. MegaMisja – to też nowy projekt, który realizowany przy wsparciu Orange pozwoli rozwijać uczniom kompetencje cyfrowe oraz pogłębiać wiedzę o bezpieczeństwie w sieci. O rozwój kompetencji społecznych i edukację emocjonalną zadbamy realizując program „Przyjaciele Zippiego”. Spektakularne […]

Rozpoczynamy realizację projektu „Ogród z klasą”

Rozpoczynamy realizację projektu „Ogród z klasą”

„Ogród z klasą” to projekt realizowany w ramach współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. „Ogród z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 106 będzie stanowił kontynuację podjętych już w latach ubiegłych działań zmierzających do zagospodarowania terenu zielonego w celach edukacyjnych, integracji środowiska lokalnego, promowania zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych. Działania tego rodzaju będą skierowane zarówno do uczniów, rodziców jak i dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz seniorów z działającego w szkole […]

Dom Józefa Mehoffera

Dom Józefa Mehoffera

Realizacja projektu edukacyjnego „Spacerkiem po Krakowie” trwa.  Uczniowie klasy drugiej, którzy w ostatnim czasie odwiedzili między innymi kamienicę Hipolitów i Dom Matejki, tym razem mieli okazję zwiedzić dom znanego krakowskiego malarza, Józefa Mehoffera zamieszkującego wraz z rodziną  przy ulicy Krupniczej 26 na przełomie XIX i XX wieku. Oglądając wnętrza pełne autentycznych mebli, pamiątek, zdjęć i obrazów,  uczniowie wysłuchali opowieści o artyście, jego rodzinie, przyjaciołach […]