Skip to main content

Projekty

Rok 2023/2024- udział SP 106 w nowych projektach!

Konkurs na projekt „Działajmy razem” realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK we współpracy z pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej oraz Wydziałem Edukacji. Do udziału zaproszeni są uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w młodzieżowych domach kultury oraz mieszkańcy burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Otrzymaliśmy środki na realizację zadania zgłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 106 w tegorocznej edycji projektu. W naszej szkole „Działajmy Razem” przybrało formę zajęć manualnych, realizowanych we współpracy z seniorami. 

Projekt „Działajmy Razem” zakłada wdrażanie w szkole metody obserwacji i doświadczeń na różnych etapach procesów edukacyjnych. Jest projektem ogólnopolskim, zrzeszającym szkoły z różnych regionów i o różnorodnej specyfice – by wspierać dzielenie się dobrymi praktykami, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych. Nauczyciele i dyrekcja , uczestniczący w projekcie, odbywają wiele szkoleń i konferencji , udział w projekcie wymagał przejścia przez proces kwalifikacji szkoły . SP 106 udało się, jako jednej z czterech szkół krakowskich, znaleźć się w gronie szkół realizujących „Dziecko z Pasją”.

Nowy projekt FUTERE4ME realizowany jest we wszystkich klasach od III – VI. Zakłada zwiększenie ilości godzin j. angielskiego o 2 w każdym oddziale klasowym, poświęcenie większej ilości czasu na konwersatoria oraz aktywizujące metody nauczania.

W bieżącym roku świetlica SP 106 przystąpiła do projektu „Świetliczaki na tropie kolorów świata”. Celem projektu jest pobudzanie w uczniach aktywności, kształtowanie świadomości swoich możliwości i talentów. W projekcie będziemy też zwracać uwagę na potrzebę umiejętności współistnienia z przyrodą, dostrzegania jej piękną i wagi ochrony środowiska naturalnego. Będziemy mówić i działać na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijać zdolności manualne uczniów.

Ogród z klasą

Ogród z Klasą to projekt realizowany wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej. W przestrzeni zielonej SP 106 uczniowie uprawiają nasady warzywne i ozdobne, wykonano rabaty bioróżnorodne oraz altany wierzbowe, toczą się zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu

W ramach projektu dokonano również nasady drzew na terenie zielonym wokół szkoły oraz zainstalowano domki dla jeży, budki dla ptaków, karmniki, domki dla owadów. W roku 2022 powstała eko szklarnia oraz oddano do użytku kompostownik. Zamontowano beczkę na wodę opadową, przeznaczoną do podlewania ogrodowych rośli. Projekt zakłada aktywny udział dzieci w prowadzonych nasadach, pielęgnacji roślin oraz użytkowaniu warzyw z ogrodu. W każdym roku w projekcie biorą udział uczniowie SP 106 oraz dzieci z Przedszkola nr 47.

Mega Misja

Przy realizacji wyzwań uczniowie uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
W MegaMisji stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.

Honorowym ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci.

Zajęcia w ramach Mega Misji prowadzone są w atrakcyjny sposób – przy użyciu tablicy interaktywnej, tabletów, filmów i prezentacji.

Udział w projekcie wiąże się ze zdobywaniem nagród dla szkoły za realizację projektowych zadań. Są to artykuły plastyczne, tablety, pomoce dydaktyczne.

Matematyczne zabawy z klockami Froebla

Dzięki wygranemu konkursowi na projekt kształtujący kompetencje matematyczne Fundacja mBanku dofinansowuje cotygodniowe zajęcia matematyczne oraz pomoce dydaktyczne dla SP 106.

Pomoce dydaktyczne używane w projekcie to klocki Froebla – pozwalające od najmłodszych lat oswajać się ze światem brył , rozwijać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Froeblowska metodyka zakłada naukę poprzez zabawę oraz naukę współpracy w grupie , wspiera kreatywność i samodzielność.

Odblaskowa Szkoła

Projekt zorganizowany  przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zakłada wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego poruszania się w terenie. Realizacja projektu obejmuje liczne przedsięwzięcia promujące odblaski jako prosty sposób na zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na drodze. Szkolny plan działań w ramach projektu obejmuje organizację  wyjść grupowych oraz zabaw takich jak oczekiwany przez wszystkich szkolny pokaz odblaskowej mody, lub „Odblaskowe Kółko i Krzyżyk”.

Zaprogramuj Przyszłość

Projekt zakłada rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania oraz wzbogacenie zaplecza technicznego szkoły o tablety, roboty pozwalające rozwijać założone umiejętności. 

Zobacz więcej

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne.

Jest to cykl 24 spotkań,realizowanych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że uczniów można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

 Program „Przyjaciele Zippiego” uczy, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. 

Zobacz więcej

Uniwersytet Dzieci

Zamień swoich uczniów w detektywów i pokaż im, jak ciekawa potrafi być nauka! Dzięki projektowi dzieci będą poznawać tajniki matematyki, przyrody i informatyki. Rozwiną również swoje umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie).

Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji. Część z nich połączona jest ze sobą motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Na każdej lekcji przedstawisz uczniom inną zagadkę, którą „mali detektywi” będą starali się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Zobacz więcej

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Projekt promujący czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów, zakłada szereg działań koncentrujących się wokół wybranych przez nauczyciela lektur

Dzieci programują – ogólnopolski projekt

Dzieci programują – ogólnopolski projekt” – kierowany jest do wszystkich, którzy zaczynają przygodę z nauką programowania. To wydarzenie również dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich dzieci rozwijały u siebie kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność. Projekt wykorzystuje Dary Froebla, którymi posługują się uczniowie SP 106 również na zajęciach rozwijających.

Akademia Żakowska

Konkurs Rajcuś (dla uczniów klas I SP) – ma na celu wykorzystanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do urzeczywistnienia celów edukacji obywatelskiej. W trakcie zajęć przygotowawczych uczestnicy zdobywają wiadomości o dawnych i współczesnych władzach miejskich, a uczą się obserwować swoje otoczenie, wyciągać odpowiednie wnioski i wysuwać konkretne propozycje dla wspólnego dobra. 

Zobacz więcej

Rok szkolny 2018/19

Zaczytana Szkoła

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat „ZACZYTANA SZKOŁA”, który jest ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy nad realizacją założeń ogólnopolskiego projektu pod tą samą nazwą. Efektem udziału w projekcie były liczne wydarzenia związane z książką i czytelnictwem, w tym m.in. debaty, imprezy artystyczne, warsztaty oraz konkursy literackie i plastyczne. Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim „zaczytanym” przedsięwzięciom grupa miłośników książek  zyskała nowych członków, a biblioteka nowych wiernych bywalców!

Akademia Młodego Krakowianina

Jest to projekt skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (klasy I–III). Jego celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia im także realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Dzieci poznają działalność instytucji i spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy wodociągów. Zobaczą spektakularne obiekty, odkryją też mało znane zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.
Pierwsze zajęcia już w listopadzie – będziemy sadzić rośliny w ramach zajęć „Zróbmy sobie rabatę”. Dzieci wezmą też udział w zajęciach „Akademia Kropelki” oraz „Poznaj Kraków”.

Zobacz więcej

Technologie z klasą!

Program realizowany w klasie pierwszej w ramach zajęć dodatkowych z kodowania
Cele programu to:

  • rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska Scratch dla klas I-III),
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • wdrażanie do stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem w sieci

Zobacz więcej

Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – druga edycja

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest polskim naukowcom. Realizujemy także przedsięwzięcie „100 bitew na stulecie niepodległości państwa polskiego. Szyfrowanie z pola bitew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wyjazdu zobaczymy imponujące twierdze, między innymi Kamieniec Podolski i Chocim. Będziemy w Liceum Krzemienieckim i na Uniwersytecie Lwowskim Jana Kazimierza.

Wernisaż i koncert na zakończenie projektu „Każde dziecko ma talent”

Wernisaż i koncert na zakończenie projektu „Każde dziecko ma talent”

4 kwietnia uczestnicy projektu „Każde dziecko ma talent” wzięli udział w wernisażu prac oraz w koncercie w Filharmonii Krakowskiej. Koncert miał charakter edukacyjny. Zatem, podczas słuchania wykonywanych utworów, uczestnicy w rytm muzyki mogły wykonać proste ruchy baletowe. Słuchacze wzmacniali i wynagradzali Artystów (Beata Kraska-Kosiara, Maria Piwko, Ireneusz Boczek, Michał Serwin, Patryk Bała) entuzjastycznymi brawami i spontanicznymi reakcjami. Na zakończenie uroczystości wernisażowo-koncertowych, Pani […]

Zajęcia międzypokoleniowe

Zajęcia międzypokoleniowe

Tegoroczna realizacja projektu Działajmy Razem w SP 106 zakłada wspólne działania uczniów i seniorów związane z rękodziełem. Przy okazji styczniowego spotkania z seniorami z Centrum Aktywności Seniora odbyły się warsztaty tworzenia ozdób z żywicy. Uczniowie wykonywali wraz z gośćmi ozdoby, był czas na herbatę, rozmowę i wspólne żarty.

Udział w projekcie „Każde dziecko ma talent”

Udział w projekcie „Każde dziecko ma talent”

W ramach krakowskiego projektu „Każde dziecko ma talent” uczniowie malowali „Śpiącego rycerza w Zakopanem” pod okiem artystki Kingi Krzyś. Całodzienne warsztaty pozwoliły uczestnikom przejść różne etapy procesu twórczego aż do powstania obrazu. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, mamy nadzieję, że będzie też kontynuowany.

Projekt Działajmy Razem

Projekt Działajmy Razem

Konkurs na projekt „Działajmy razem” realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK we współpracy z pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej oraz Wydziałem Edukacji. Do udziału zaproszeni są uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w młodzieżowych domach kultury oraz mieszkańcy burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Otrzymaliśmy środki na realizację zadania zgłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 106 w tegorocznej edycji projektu. […]

Świetliczaki w projekcie Dziecko z Pasją.

Świetliczaki w projekcie Dziecko z Pasją.

„Jakie odgłosy przyrody słychać w utworze A. Vivadiego” – takie pytanie zadali sobie uczniowie klasy 1, pracując metodą pytań i doświadczeń na zajęciach dodatkowych kształtujących wrażliwość muzyczną. Podjęte aktywności miały na celu naukę uważności, świadomego obcowania z utworem muzycznym, umiejętności mówienia o swoich wrażeniach w kontakcie ze sztuką i ekspresji artystycznej. Dzieci podczas słuchania muzyki podnosiły obrazki kojarzące im się z odgłosami przyrody, które […]

Realizacja Inicjatywy Lokalnej

Realizacja Inicjatywy Lokalnej

Przy pięknej pogodzie , już po raz trzeci, na terenie naszej szkoły, została zrealizowana L=Inicjatywa Lokalna z funduszy Centrum Dialogu. W piątkowe popołudnie uczniowi wzięli udział w finale Szkolnej Olimpiady Sportowej, odbył się pokaz zumby oraz wręczenie medali zdobytych w wielu dyscyplinach sportowych. Wydarzeniu towarzyszyły rozgrywki z seniorami z Centrum Aktywności Seniora „Współpracujmy” oraz nasada drzew – grabów – które wzbogacą teren zielony na ul. Litewskiej 34.

Realizacja nowych programów i projektów od 1 września

Realizacja nowych programów i projektów od 1 września

Nowy Rok Szkolny jak zawsze przyniesie w naszej szkole realizację ciekawych projektów i programów. W związku z pozyskaniem dotacji z mFundacji uczniowie wezmą udział w szeregu wydarzeń związanych z kształtowaniem kompetencji matematycznych. MegaMisja – to też nowy projekt, który realizowany przy wsparciu Orange pozwoli rozwijać uczniom kompetencje cyfrowe oraz pogłębiać wiedzę o bezpieczeństwie w sieci. O rozwój kompetencji społecznych i edukację emocjonalną zadbamy realizując program „Przyjaciele Zippiego”. Spektakularne […]

Rozpoczynamy realizację projektu „Ogród z klasą”

Rozpoczynamy realizację projektu „Ogród z klasą”

„Ogród z klasą” to projekt realizowany w ramach współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. „Ogród z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 106 będzie stanowił kontynuację podjętych już w latach ubiegłych działań zmierzających do zagospodarowania terenu zielonego w celach edukacyjnych, integracji środowiska lokalnego, promowania zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych. Działania tego rodzaju będą skierowane zarówno do uczniów, rodziców jak i dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz seniorów z działającego w szkole […]

Dom Józefa Mehoffera

Dom Józefa Mehoffera

Realizacja projektu edukacyjnego „Spacerkiem po Krakowie” trwa.  Uczniowie klasy drugiej, którzy w ostatnim czasie odwiedzili między innymi kamienicę Hipolitów i Dom Matejki, tym razem mieli okazję zwiedzić dom znanego krakowskiego malarza, Józefa Mehoffera zamieszkującego wraz z rodziną  przy ulicy Krupniczej 26 na przełomie XIX i XX wieku. Oglądając wnętrza pełne autentycznych mebli, pamiątek, zdjęć i obrazów,  uczniowie wysłuchali opowieści o artyście, jego rodzinie, przyjaciołach […]

 
Skip to content