PONIEDZIAŁEK

 • Zajęcia wyrównawcze /B. Jankiewicz – Żak/, klasa 3, godz. 12.35 – 13.20, sala 46
 • Zajęcia logopedyczne /B. Jankiewicz –  Żak/, klasa 3, godz. 13.40 – 14.25, sala 46
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki /A. Kluk/, klasa 4, godz. 14.20- 15.05, sala 45
 • Zajęcia logopedyczne /B. Jankiewicz – Żak/, klasa 1a,b, godz. 14.25 – 15.10, sala 46
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne/E. Baranowska/, klasa 4, godz. 12.35- 13.20, sala 44
 • Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne /E. Baranowska/, klasa 4, godz. 13.20 – 14.25, sala 44
 • „Zdrowo i sportowo” , klasa 2a,2b, godz.14.30, świetlica
 • Zajęcia czytelnicze, klasa 1a,1b, godz. 13.15, biblioteka
 • Klub Młodych Odkrywców, klasa 2a, godz. 12.30, sala 20
 • Zajęcia szachowe, klasa 1a,1b, godz. 12.45, sala 44
 • Nauka gry na gitarze, godz. 15.00, sala 45

 WTOREK

 • Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego /S. Szkaradek – Ligęza/, klasa 4, godz. 12.35 – 13.20 , sala 45
 • Koło informatyczne /B. Wierzbicka/, klasa 1a, .godz. 12.35-13.20 , sala informatyczna
 • Język polski jako obcy /A. Stanowska/ , klasa 4, 12.35-13.55, sala 45
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne /E. Baranowska/, klasa 2, godz. 12.35- 13.20, sala 44
 • „Zdrowo i sportowo” /E. Stanuch/, klasa 1a,1b, godz. 14.30, świetlica
 • Program „Emocja” /A. Opyd – Homoncik/, klasa 1a,1b, godz. 15.30, świetlica
 • Zajęcia teatralne, klasy 2a,2b, 3, 4, godzina 14.30, sala 45
 • WF z AWF, klasa 1a, godz. 11.40-12.25 , sala gimnastyczna

                     klasa 1b, godz. 13.30-14.15, sala gimnastyczna

ŚRODA

 • Zajęcia wyrównawcze /K. Mróz/, klasa 2a, godz. 11.40-12.25, sala 20
 • Zajęcia wyrównawcze /P. Pawlicka/,  klasa 2b, godz. 11.40-12.25, sala 21
 • Język polski jako obcy /A. Stanowska/, klasy drugie i trzecia/, godz. 12.25 – 13.55, sala 35
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne /E. Baranowska/, klasa 3, godz. 13.30 -14.15, sala 44
 • Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne /E. Baranowska/, klasa 3, godz. 14.15 – 15.00, gabinet pedagoga
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się /K. Mróz/, klasa 2 , godz. 12.35 – 13.20, sala 20
 • Zajęcia logopedyczne /P. Pawlicka/, klasa 2b, godz. 13.30 – 14.30, sala 21
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego /M. Maleszak/, klasa 4, godz. 13.30 – 14.15, sala 45
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się /J. Konieczna- Sierak/, klasa 3, godz. 13.30 – 14.15 sala 46
 • Piłka nożna, klasa 2a,2b, godz. 14.30, sala gimnastyczna
 • WF z AWF, klasa 1a, godz. 11.35-13.20, sala gimnastyczna

                              Klasa 1b, godz. 13.30 – 14.15, sala gimnastyczna

 • Zajęcia ekologiczne /M. Świerczyńska/, klasa 1a,1b, godz. 14.30 – 15.30, świetlica
 • Zajęcia szachowe /P. Pawlicka/- klasa 2b, godz. 12.30, sala 21
 • Kreatywne prace plastyczne /A. Opyd – Homoncik/- klasy 3 i 4,  godz. 14.30, świetlica

CZWARTEK

 • Zajęcia wyrównawcze /B. Jankiewcz – Żak/, klasa 3, godz. 13.40 – 14.25, sala 46
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się  /J. Konieczna – Sierak/ ,klasa 4, godz. 13.30 – 14.15. sala 45
 • Zajęcia logopedyczne /B. Jankiewcz – Żak/, klasa 2a, godz. 13.40 – 14.25, sala 46
 • Zumba /A. Pokój/– klasa 1a,1b , godz. 13.30 – 14.15 , sala gimnastyczna
 • Zumba /A. Pokój/– klasa 2/3 , godz. 14.30 – 15.15 , sala gimnastyczna
 • Zajęcia konstrukcyjne- klasy 1a, 1b , godz. 14.30 – 16.00, sala 21

Klasy 2a, 3a – godz. 13.00- 14.30, sala 21

 PIĄTEK

 • Zajęcia matematyczne prowadzone metodą Froebla – klasa 2a, godz. 12.40, sala 20
 • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe,- klasa 1a,1b, godz. 13.30-14.15, sala gimnastyczna
 • Mega Misja- klasy 1a, 1b, godz. 14.30, świetlica
 • Piłka nożna- klasy 3 i 4, godz. 14.30- 15.15, sala gimnastyczna

Zajęcia rozwijające ujęte w tygodniowym podziale godzin:

klasy 1 – zajęcia programowania i kodowania z użyciem robotów : Akademia Młodego Programisty

klasy 2: muzyczny język angielski

klasa 3: Matematyka metodą Froebla

klasa 4:

 1. kultura krajów anglojęzycznych – innowacja pedagogiczna, prowadząca Małgorzata Maleszak
 2. architektura – innowacja pedagogiczna, prowadząca Angelika Opyd – Homoncik